دوره مقدماتی

با ما اصولی آموزش ببینید و آماده بازار کار شوید

آشنایی با این دوره در یک نگاه

برای شروع کار حرفه حسابداری در بازار کار نیاز به مهارت های تخصصی دانش و تجربه است که ما در این دوره مباحث کاربردی را در قالب دروس کارگاهی به دانش پذیران آموزش داده تا به راحتی و با توجه به نیاز های جامعه جذب بازار کار گردند. در این دوره علاقه مندان با اصول و مفاهیم بنیادی حسابداری آشنا و مهارت تئوری لازم را جهت انجام امور مالی و بازرگانی کسب می کنند

دوره مقدماتی و تکمیلی معادل یک سال تحصیلی دانشگاه می باشد

** سرفصل های دوره **

1- کلیات و مفاهیم عمومی حسابداری

2- مفروضات حسابداری

3- تجزیه و تحلیل معاملات و رویدادهای مالی

4- جمع آوری اسناد و مدارک مالی

5- مدارک اساسی حسابداری

6- بسط معادله حسابداری

7- تکمیل چرخه حسابداری

8- تکمیل چرخه حسابداری با استفاده از کاربرگ

9- عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی

10- تکمیل چرخه حسابداریدر موسسات بازرگانی

11- ماهیت

12- شرکت های خدماتی

responsive

ما به پشتوانه تیم خود راهکارهایی را ارائه میکنیم

مشتریان خود را خوشحال و راضی نگه داریم!