دوره های آموزشی از مبتدی تا پیشرفته

ما با مجرب ترین اساتید همراه شما هستیم !

حسابداری دارای شاخه‌های مختلفی است که حسابداری مالی تنها یکی از آن‌ها است. منظور از حسابداری، ثبت دقیق و سیستماتیک تراکنش‌های مالی یک کسب‌وکار است. حسابداری نقش مهمی در کسب‌وکارها دارد زیرا به مدیران می‌گوید که کسب‌وکار چه درآمدها و هزینه‌هایی دارد. با رقابتی شدن بازارها و افزایش میزان تراکنش‌های مالی، نیاز شرکت‌ها به استخدام حسابدار افزایش یافته و بازار کار این رشته، بهتر شده است.

برترین نفرات دوره ها به استخدام شرکت و یا معرفی بکار خواهند شد

آموزشی که ارائه می دهیمبیش از نیازهای شما جهت ورود به بازار کار است

دوره مقدماتی

در این دوره سعی در آموزش اصولی اصول و مفاهیم پایه حسابداری شامل:

تعریف حسابداری

ماهیت حساب ها

معادله حسابداری

تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی

عملیات حسابداری در شرکت های بازرگانی

اطلاعات این دوره

دوره تکمیلی

در این دوره علاوه بر تکمیل مباحث حسابداری مقدماتی با مباحث مالیاتی نیز آشنایی ایجاد خواهد شد مباحثی همچون:

سیستم های کنترل داخلی

وجوه نقد و اسناد دریافتنی

سیستم حقوق و دستمزد

بیمه و ارسال لیست مالیات حقوق

تهیه گزارش معاملات فصلی

اطلاعات این دوره

دوره پیشرفته

در این دوره سعی در آموزش های کاربردی و مالیاتی است مباحثی همچون:

حسابداری صنعتی و تولیدی

اکسل کاربردی

ارسال اظهارنامه عملکرد

نرم افزار های پارسیان و نوآوران

قانون کار و بیمه تامین اجتماعی

اطلاعات این دوره
responsive

ما به پشتوانه تیم خود راهکارهایی را ارائه میکنیم

مشتریان خود را خوشحال و راضی نگه داریم!