دوره پیشرفته

با ما اصولی آموزش ببینید و آماده بازار کار شوید

آشنایی با این دوره در یک نگاه

برای شروع کار حرفه حسابداری در بازار کار نیاز به مهارت های تخصصی دانش و تجربه است که ما در این دوره مباحث کاربردی را در قالب دروس کارگاهی به دانش پذیران آموزش داده تا به راحتی و با توجه به نیاز های جامعه جذب بازار کار گردند. در این دوره علاقه مندان با اصول و مفاهیم بنیادی حسابداری آشنا و مهارت تئوری لازم را جهت انجام امور مالی و بازرگانی کسب می کنند

در این دوره شما یک حسابدار حرفه ای خواهید شد

** سرفصل های دوره **

1- حسابداری صنعتی - شرکتهای تولیدی

2- تهیه صورتهای مالی

3- اکسل کاربردی

4- اصول و مفاهیم حسابداری

5- بدهی های بلند مدت

6- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

7- روش قیمت گذاری موجودی مواد و کالا

8- بیمه و ارسال لیست مالیات حقوق

9- ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

10- شرکت های بازرگانی

responsive

ما به پشتوانه تیم خود راهکارهایی را ارائه میکنیم

مشتریان خود را خوشحال و راضی نگه داریم!